có cái xác b0w str lv 96 61%. còn 200k sp
= 200k đầy đủ thông tin. ai lấy lh 01688101295