GD tại HCM. Ai bán xin liên hệ 0902431436. Thanks all