Tình hình là mới sang Bạch Hổ chơi theo lời rủ rê của thằng bạn. SV còn ít người quá, ko có đồ và gold để train. Nên ae nào đã nghỉ game thanh lý lại cho tiểu đệ đồ và gold giá nhẹ nhàng chút nhé ( Đệ chỉ mua gold và đồ, ko mua acc nhé )
Có gì nt vào số : 01234.821.242 nhé
Thanks