như trên mình cần mua 1 acc int kk hoặc ĐK lv 98+ ai bán liên hệ 0969 246 266 tks all