Tình hình là mới chơi lại nên nghịch ngu up ko GK làm hủy luôn cái bow cùi duy nhất để train, này đăng đàn mong bà con anh em nào có dư Bow SUN cấp 12 + mấy cũng đc, bán cho thằng em lấy đồ cày linh tinh.

Ai có vui lòng llac : 0908 496 596 - Chung

Thanks all.