Chính xác là 158m GOLD + 66 silk
bán nốt A/E nào có nhu cầu LH: 0986513432
THANKS for ALL!