mình cần mua 3 acc 98 trở lên 1 int kk 1 int thuong 1 bow nc gd vcd hcm ai ban lh 0981616192