Minh can mua acc int 9X server Thanh Long
Minh ở HCM quận Tân Phú.
Liên hệ 0937053417.