Tình hình là lâu lắm rồi mới mò vào game! thấy đông đông nên nhiệt huyết dâng trào. ai có acc nào k chơi hoặc ít dùng đến cho mình hoặc mượn trian cày kéo lv cũng đc! thank nhiều..[IMG]images/smilies/rabbit/th_43.gif[/IMG]