như tiêu đề mình muốn mua acc int 92 đến 96 CÓ ĐỒ ở HCM.
Ai bán sms 01252093474. Cảm ơn.