Hi all, mình cần mua 1 DD 90 som SV Thanh Long, GDTT tại HN, TN, HCM, hoặc đổi bằng dd 98+11, cs 80. Ai có nhu cầu lh 01662779583 hoặc pm ingame, chuotquaylu nhé, Thanks!
P/S: Bán CTT nam 4 mm đây ^^!