BAN SET VẢI CUỐI +7 96~99 BLU NGON SM TT 5~6 HP MP 5 DÒNG 850 1 DÒNG 600, ĐỘ BỀN 100% 160% TLD 40% 60% (MAX). GIÁ NÓ LA 600M 10 MÓN. AI QUAN TÂM L/H 0969106651. INGAME: AnhVu_DN tks