Mình cần mua gold sll, GDTT tại HN, TN hoặc HCM, ai có nhu cầu bán lh: 01662779583
Thanks!