Như tiêu đề, bạn nào có không dùng đến cho mình xin/mượn để dùng hoặc để lại giá rê cũng được. Thank các bạn nhiều. Mail của mình anjh_an@yahoo.com