Mình cần mua sét giáp nhẹ cuối D10+9,10 hoặc set giáp nhẹ D10 SOM GDTT tại HN, HCM, TN
Mình mua DD 90 som++, hoặc đổi bằng dd 98+11, nếu ngon bù gold
Ai qtam lh: 01662779583