hi các bác như tiêu đề mình cần mua Áo+Quần vải+VC 100 omo hoặc tn cũng được . Ai có nhu cầu bán cả sét D10 cuối+ cao thì bán cho t, ll 01662779583 hoặc pm ingame Gia_Bao,
Thanks!