Như tiêu đề, mình cần mua 1B GOLD và Set đồ cuối +7 (chưa 2+) Set TS cuối +8 (chưa 2+)
Có blue hay omo đều được.
Ai bán SMS cho mình giá theo số: 0902.196.444
Thanks !!!