Em cần mua 1 acc Bow Streng Hỏa NC...Khoảng lv 95>>100 SV Thanh Long. Tại VDC-Net2E Hà Nội... úp silk chuẩn... Còn Dư Tầm 500k SP...

Chú Ý: Mua xác Không? Có đồ thì càng tốt.

Liên Hệ: 01675134148
Em Tên: Hiệp
Tuổi : 21
Gmail : justinbilly900@gmail.com
FaceBook: Cốc Cốc "Lạnh"


Ai bán Liên hệ theo đường dây trên ạh.[IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_98.gif[/IMG]