3JOB_Thanh LongHà Nội, Hòa Bình): Do bận, có time chơi game nên mình muốn bán 6acc như sau:
+ 1acc int 3 bảng phép max 92 - đã MRHĐ
+ 1 acc thương int max 92 - đã MRHĐ
+ 1 acc bow int max 92 - đã MRHĐ
+ 1 acc bow streng hỏa nội công lv 89
+ 1 acc đao khiên hỏa nội công lv 87
+ 1 acc đại đao hỏa nội công lv 86
Tất cả 6acc trên đều mua = TÂN LỮ KHÁCH. up chuẩn chưa pk lần nào -> SP chuẩn. Vẫn còn khoảng gần 100silk.
đồ đạc đủ train. BOW 90+3, THƯƠNG 90+4, Kiếm khiên 85+7, nasrun thường, còn vài cái hồi sinh NS vs ĐHHS + nhiều đồ cùi nhặt dc trong quá trình train bãi 87 LKS.
======== Tổng thiệt hại mình bán 1tr3 vnđ. bán lẻ thì 3 acc int 300k/acc, 3 acc streng thì 200k/acc ========
Liên hệ: Mobile: 0973-16.96.77
tks...