BÁn Ặc bow lv110 sever ĐẠi hÙng
set som d12 max blue, bow d13. Set thiẾn sỨ, mỦ cÁnh tiÊn.
Max skill lv110, cÒn 1m3sp
thÔng tiddaaydf ĐỦ. LiÊn hỆ: 01682889177 . Giao dỊch thỦ dỨc hcm, GIÁ LÀ 800K