Thanh lý:
Vk:
-2 kiếm 64 sun +4 , 2 kiếm 64 som +7 max blue chỉ số ngon.
-1 thương 64 sun +7,1 thương sun +8 max blue chỉ số vip và cực vip, 1 thương 64 som +6, 1 thương som +7 max blue chỉ số ngon.

Giáp và TS:
-4 set giap : 1 nam nhẹ sun blue ngon, 1 nam nhẹ som blue ngon, 1 vải som blue ngon, 1 nữ nhẹ som blue ngon.
-Tất cả mỗi 10 món cả ts/1set.

===> Bán giá thanh lý show ở chỗ hay ghi lô đề, để chiều nay phang luôn. Ai có nhu cầu mua thì để lại giá or xúc luôn giá trong shop nhé. Thân!