do nhu cầu chơi Sro nên e muốn mua lại 1 PC tàm tạm. logg dc khoảng 8-16 acc (Như tiêu đề)
ACE nào nghỉ game thanh lí PC cho e xin cái giá.

Hoặc chỉ dùm e 1 máy có cấu hình logg dc như vậy. (E tên :Tưởng 90-Hà Nội, SDT: 0977749666)

Thanks!