Tôi Cần Mua 1b servo 3 jod Thanh Long, Tại Khu Vực Hà Nội, Giá Cả Thỏa Thuận, SĐT:0968 314 852, Tên Mạnh