mình cần mua acc còn đồ hay xác acc tại cần thơ hay tĩnh DBSCL thỳ liên hệ Thịnh (0903 925 913) tkss