Như tiêu đề, mình cần mua acc str hoặc kk int lv 98+ SV THANH lONG, k mua bow int nhé ^^!. Xác hoặc có đồ đều ok, miễn skill và sp đủ max 100. GDTT tại Net 2e HN hoặc HCM