Do thằng bạn nó bận qua ko chơi được . lên giao bán ac __HuyenVu__
Bow int băng hỏa lv 100
sét vải +7 .max blue 98% chỉ số tương đối
Bow 98 +7 max blue chi số full 61 80
đã MRHD . narun + pet + tt đầy đủ . đầy đủ thông tin .
Giá 2TR7 tất cả
Xác không 1m2
. GD tại Quảng Ninh . Hà Nội . Bắc Ninh . có thể lên được trụ sở Nát 2 E để đổi toàn bộ thông tin : Call : 0966 594 915 . AE ai có nhu cầu thì call nhé