X2hh mới cắn + NS + DMP 3 món + sét giáp +3 +4 đủ train
Tên nv : Russia acc chưa bao giờ mang tiếng gì trong game
Giá cho e nó đi là 1tr600k
Call: 01628045555