Như tiêu đề, cần mua 1B5 giá 1k4/m. Giao dịch tại hà nội. SMS: 0902.196.444