Như tiêu đề, mình cần mua 1 acc lv 100 thì ngon, đồ đạc ko 1 thì cũng 2