Can ban acc bow int lv 95 con 240k SP. Bow +Hoa +Bang max lv 95 57% .Da Mo Rong Thung Do 32o.X2 HH con 15 ngay . Xac khong . Thong tin (Zin ) chua dang ky email va CMND . Ai mua co the bo sung sau khi GD .
Gia cua em no la 400k VND Hoac 300m gold
GD ngay trong ngay . Ban tai Thuy Nguyen Hai phong : LH 01644343763