Tình là nghĩ game đã lâu nên cần mua 1 xác acc như tiêu đề sever Thanh LOng giá cả hợp lý gd tại VD-C HCM...lh:01264119978