NhƯ tiÊn ĐỀ mÌnh nghỈ game nÊn bÁn hẾt tẤt cẢ trong acc nỮ 90 cỦa mÌnh sever Thanh Long
ĐỒ dÙng linh tinh cÒn rẤt nhiỀu vd : 1 set tt dmp nỮ, 1 set tt hlw, 1 hsns, 1 dhhs, nhiỀu chat all, 1 heo vÀng, 3,4 con nhẶt ĐỒ, 45m gold, ĐỒ som sun 6x rẤt nhiỀu vÀ rẤt nhiỀu ĐỒ linh tinh khÁc.
mình bÁn tẤt cẢ 1 triỆu, thÔng tin acc ĐẤy ĐỦ.
MỌi chi tiÊt xin liÊn hỆ 0937764464 ĐỂ gẶp mÌnh sẼ rÕ hƠn