Như tiêu đề a e ai có acc nào không dùng thì để lại cho mình. Mình ở Đăk Lăk , số điện thoại 0963594008