TRANH TINH TRANG BI LUA DAO NEN THANH LY DO` CHO NHANH :
1 SET GIAP NU NHE 84--88 MAX BLUE+5 =55M VA BO KK 85+8 MAX OFF =55M - 12 MON = 12OM (KMC- KO BAN LE).

1 SET GIAP NAM NHE 78--86 (MU AO QUAN 83-85- NEM VAI GNAG TAY GIAY LV 78-81) MAX OFF BLUE+3 GIA 35M A THUONG 85+8 MAX OFF GIA 35M - 12 MON GIA 6OM ( KMC - KO BAN LE)

1 SET GIAP NU VAI 81--83 MAX OFF +3+5 CO 2 MON TS 8O SOS GIA 45M VA BOW 8O+8 MAX OFF GIA 55M - 12 MON GIA 85M (KMC - KO BAN LE)

2 CẶP KK 64 SOM +7 ĐÃ 2+ MAX BLUE GIÁ 120M/ 1 BỘ VÀ 1 SET SOM 1O MÓN NAM NHẸ D8 80% BLUE GIÁ 35M+ 1 SET SOM NAM VAI NHƯ TRÊN 35M.

PM ACC GAME : 1TayCheVsro