Như tiêu đề mình cần thanh lý 1 cây Bow Sun d9 MAx chi số . Ai cần lien hệ sdt 0122 885 7655 . Gặp Đức 24t