Như tít đang cần ban 3 acc int thường lv 90 xác không bằng giá 200k tại hà nội. Ai xúc alo: 0965 380 357
1 acc đã mở rộng hòm đồ = 300k
2 em còn lại 200k/1em