Mình có 1k3 silk bán = 700k vnd gd ở Lạng Sơn hoặc HN (ĐH TDTT HN) !
Ai mua pm mình !
01667 399 212 !