Bow 90 +10 = 1m5 VND
KK +8 = 1m VND
Giao dịch trực tiếp tại câu giấy HN , hoặc Thủy Nguyên , Hải Phong
Xem hình tại đây : http://upfile.vn/FVZmFCZmxdLg/hinh-rar.html
SDT : 01222212222