Hiện tại có ai bán set này ở Thanh Long không nhỉ ? Mọi người cho hỏi là bh có mua được set này trong F10 ko vậy