Mình cần mua set TT nữ các loại ép chuẩn,x2hh do ai ban lh 0938656494,mua =vnd