Cần Mua ACC Lv 90. Bow Streng Hỏa+ NC.Còn nhiều SP.Liên Hệ 0966.399.347.Giao Dich TT trên VDC.