Do đi công tác k có thời gian nên bán Acc bow int 125 bow sun +7 đồ sun ai mình bán 2tr.mình ở hà nội GD VDC-net[IMG]images/smilies/rabbit/th_59.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_2.gif[/IMG]