Cần mua 01 acc asia full in kiếm khiên hoặc full str bow:

1. lv124 -125

2. Còn ít nhất 3 mSP

3. Thông tin đầy đủ

4. Giao dịch trong nội thành Hà Nội

5. Không cần đồ (chỉ mua xác acc thôi)

Ai bán để lại tin nhắn vào số: 0917 48 3223 (kèm theo giá bán)