Mua kiếm khiên sun 52+7 >> 10 ai bán cho giá nhé ! [IMG]images/smilies/rabbit/th_51.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_51.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_51.gif[/IMG]