Cần mua gold tại Hải Dương. Ai ban cho giá call 0904 430 665. Thank