bác nào có Đại đao D13 +7 trở lên pm em SDT: 0987867006, giá cả thỏa thuận, thank's