như tiêu đề. mua set vai or nhe sun 13 asia tại thanh hoa, hp, thai nguyen=vnd. lh 01663696172