ĐỀ nghỊ adim xem xÉt lẠi nhỮng ngƯỜi chƠi cÒn Ít gold thÌ cho xuỐng phÒng dƯỚi ĐÁnh Đi chỨ mÌnh bỊ rẤt nhiỀu trƯỜng hỢp Đang ĐÁnh solo thÌ cỨ bỊ nhỮng ngƯỜi cÒn Ít gold vÀo phÒng phÁ ko,rỒi khi rỜi phÒng tẠo phÒng chƠi khÁc lẠi cŨng bỊ trƯỜng hỢp ĐÓ xẢy ra nỮa,cÒn khÔng thÔi thÌ admin cho mỞ lẠi chỨc nĂng giỚi hẠn sỐ ngƯỜi chƠi trong phÒng miỄn phÍ Đi ĐỂ anh em cÓ ĐiỀu kiỆn ĐÁnh solo cho yÊn tĨnh.ĐÂy lÀ Ý kiẾn cỦa cÁ nhÂn mÌnh mong admin xem xÉt.