mình có 1 nik ongame mất hết thong tin tài khoản làm sao lấy lại dc mk cấp 1, mk cấp 2 các bạn?
vì hồi trước lập không để ý. mail thì có nhung lại quên mk vào
số CMND thi lập lung tung?