Những giấy tờ không thể thiếu khi đăng ký dịch vụ spam tin nhắn Brandname

Hợp đồng đăng ký Brandname (theo mẫu quy định).
Công văn khai báo tin nhắn brandname
Scan giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với loại hình hộ Kinh Doanh cần bổ sung thêm chứng minh thư của chủ hộ đứng tên.
Cung cấp giấy tờ chứng minh thương hiệu: các loại giấy tờ chứng minh được thương hiệu là chính do công ty đăng ký sở hữu. Scan giấy phép đăng ký kinh doanh, tên thương hiệu được chấp thuận.
Giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề (nếu là ngành nghề liên quan đến y tế, thẩm mỹ)
Đặc điểm của nhắn tin quảng cáo thương hiệu
Tên brandname hay còn gọi là tên của thương hiệu:

Có độ dài maximum là 11 ký tự đã bao gồm cả dấu cách, không để dấu
Không được phép chứa các kí tự đặc biệt như sau: % # & [] {} \ < @
Số lượng ký tự nhắn tin quảng cáo brandname quảng cáo:
Độ dài maximum của nhắn tin quảng cáo tại mỗi nhà mạng sẽ khác nhau, cụ thể như:

Nhà mạng VinaPhone độ dài là 123 ký tự
Nhà mạng MobiFone độ dài tối đa là 160 ký tự
Nhà mạng Viettel độ dài tối đa là 160 ký tự
Tất cả đều đã bao gồm cả dấu cách và không chấp nhận các ký tự như: % # & [] {} \ < @